Adam Macko

Momentálne pracujem na sérií výstupov závesného obrazu, nakoľko som sa ako interný doktorand na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici obrátil naspäť k maliarskému médiu. Skúmam možnosti vyjadrenia efemérnych kvalít, zúžených na tému telesnosti v súčasných vizuálnych prejavoch. Maľba ako anatomický objekt, pozícia súčasného obrazu medzi esteticky chápaným, komodifikovateľným závesným médiom a jeho presahmi do širšieho intermediálneho priestoru orámovaného miestom svojho vystavenia. Vzťahy medzi mikro a makro dimenziami, čiže medzi obrazom a tým, čo sa kladie na jeho povrch. Médium maľby je vnímané vo fyzickej doslovnosti a maľba tu vystupuje ako reprezentant fyzickej kvality života a vedomia, index autorstva, stelesneného ukotvenia – priestor pre tematizáciu pamäte, afektivitu, predstavivosť – tvorba mentálnej mapy, ktorá môže byť priestorom pre redefiníciu vzťahov „posthuman“ generácie. Témy banality, narcizmu, repetície.

facebook.com/MimoBodKontaktu

«

OFF FORMAT © 2024, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz