Petra Widžová

V současnosti pracuji pro online platformu Origoo, která se zabývá investicemi a prodejem současného umění a designu umělců převážně mladé a střední generace. Dále spoluzakládám nový prodejní projekt Artmat a připravuji výstavu, která vychází z teorie Tekuté modernity sociologa Zygmunta Baumana. Také stále hledám téma disertační práce.

«

OFF FORMAT © 2021, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz