Program

Minh Thang Pham

15. 1. – 18. 2.

Současný student AVU, ateliéru Vladimíra Skrepla ve svých videích
s vtipem komentuje umělecký provoz, slepuje střepy světa v digitálních sítích nebo se s empatií zamýšlí nad mezigeneračními a interkulturními vztahy. Jako příslušník vietnamské minority má vlastní zkušenost s jejich rozporuplností, střetáváním mentalit a tradic, hledáním identity. Tyto konflikty také tematizuje ve svém projektu „Bez názvu“, performativním setkávání a společném čtení dětí a rodičů, jehož audiovizuální zpracování umožní návštěvníkům galerie OFF/FORMAT nahlédnout do situace
a pocitů druhé generace Vietnamců žijících v České republice.

 

Andreas Gajdošík Jonáš Svoboda

26. 2. – 31. 3.

Sledujeme opakující se pokusy umělců o vymanění umění z institucionálního rámce a jeho následné znovuusazení a komodifikaci. Ovšem již samotné vřazení objektu či události pod pojem umění proměňuje naše vnímání, ustavuje jiná vztahová pravidla, definuje sociální skupinu. Dialog s utopickou vizí vyvázání umění z kontextu umění vedou někdejší spolužáci z ateliéru Multimédia (FaVU).

 

Anežka Abrtová Eva Jaroňová Marie Štefáčková

8. 4. – 12. 5.

Naší skutečnosti v oblasti sexuality dominuje maskulinní heterosexualita. Tato konvence neurčuje pouze uvažování společnosti o tom, co je normální a co ne, ale prosakuje do mnoha lidských projevů, včetně jazyka, aniž by to řada z nás vnímala. Souvisejícím momentem je pak čtení, identifikování sexuálních signálů v běžné komunikaci. Autorky výstavy (AVU, FaVU, UMPRUM) tyto situace tematizují v přiléhavě bohatém fantastickém mixu uměleckých forem. Teprve z okrajů je lépe vidět opomíjený střed.

 

Jakub Jansa

20. 5. – 23. 6.

Jakub Jansa, absolvent pražské UMPRUM (Supermédia), ve své práci prolíná rozličná média a přístupy (video, performance, site specific). V posledních letech vytváří výstavní sérii Club of Opportunities, epizodický příběh o celeru. Kombinuje v něm prvky subverzivního humoru či mysteriózního dramatu a odkazuje na současné společenské procesy a témata. Jeho práce byly prezentovány např. na athénském bienále 2018, v centru současného umění CEAAC ve Štrasburku, galerii Ausstellungsraum v Basileji nebo Pioneer Works v New Yorku.

 

Eva Koťátková

23. 9. – 27. 10.

Evu Koťátkovou, laureátku Ceny Jindřicha Chalupeckého a mezinárodně úspěšnou umělkyni není třeba představovat. V paměti mnoha diváků zůstávají její zkoumavá díla, zabývající se rolí a pozicí člověka v sociálním systému a v prostředí osobní každodennosti. Atakuje tak tělesné a emocionální stereotypy, všední rituály, traumata, manipulace, dotýká se jedinečnosti každého z nás a mluví za ty, co jsou upozaďováni. Mezi její témata patřilo například svíravé školní formování, hranice normality v historických perspektivách nebo nověji epidemie úzkosti.

 

Tepy přírody

11. 11. – 16. 12.

Přírodní procesy svým způsobem zaznamenávali již impresionisté
a poslední půlstoletí nabídlo jejich následovníkům množství nových strategií a technologických nástrojů, pomocí kterých mohou lapat stíny a stopy tohoto dění. Výstava představí některé důležité české autory
a to jak starších generací (Olga Karlíková, Milan Maur, Jiří Šigut),
tak současné tvůrce (Michal Kindernay a další). Poskytne tak zajímavý vhled do trajektorií této umělecké linie, ale také do citlivých zón osobního poměru k přírodě a stranou nezůstane ani téma dnes navýsost aktuální – ničivé intervence člověka do této křehké dynamiky.

OFF FORMAT © 2021, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz