Viktor Fuček

V súčasnosti skúmam vo svojej tvorbe možnosti narácie abstraktných obrazov, ktoré však nespadajú len do kategórie maľby, ale významovo presahujú mimo jej rámec. Prirodzene sú zahrnuté rôzne abstraktné vzory ľudskej činnosti a existencie aj s ich expanziami. Tieto vzory sa objavujú všade, od napríklad formovania sociálneho tela až po urbanizmus miest. Prístup je preto založený na princípe „Hry s motúzom“ (String figures). Táto prastará hra nie je určená len na zábavu, ale používa sa ako forma zápisu príbehov, dokonca aj ako nástroj veštenia. Mojím zámerom je tento prístup pretaviť a rozvinúť ako nástroj uchopovania reality, preto v procese tvorby pracujem aj s performatívnym aspektom somatického prístupu a to z dôvodu neustálej aktualizácie nadobudnutých náhodných stretnutí. Metóda, ktorú používam, spočíva vo vypletaní nových príbehov či tých, ktoré sú už zapísané v éter pomocou nití. Tu sa následne reprezentujú tie aspekty, ktoré nie sú nijak artikulované, ale napriek tomu stále prítomné. Postup z toho dôvodu spočíva v intuitívnom hľadaní vzoru, ktorý sa postupne konkretizuje. Výstupy preto nie sú viazané na konkrétne médium, ale voľne prechádzajú z plochy obrazu do priestoru ako aj do performance.

https://www.viktorfucek.net/

«

OFF FORMAT © 2024, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz