Rodinná oslava

Rodinná oslava

KON.DOM. / Klára Kleinerová a Jan Kratochvíla


KON.DOM. neboli konceptuální domácnost je životní projekt dua Kláry Kleinerové a Jana Kratochvíly. Patří do něj také Rodinné oslavy, tematizující subtilní projevy lidského bytí a to v nejen vztahových úrovních.


Psychologické a společenské drama Rodinná oslava, odehrávající se v luxusní vile na venkově během rodinné oslavy, se zaměřuje na rozkrývání skutečných charakterů jednotlivých postav. Situace vykresluje individuální rysy a psychologické problémy svých hrdinů, kterým se během oslavy vracejí vzpomínky na dětství.

Vypůjčený text od distributora stejnojmenného filmu režiséra Thomase Vintenberga popisuje údajně skutečný příběh, který scénarista slyšel v rádiu. Na rozdíl od něj však akce v naší galerii akcentuje lásku, jako unikátní lidskou vlastnost a stav bytí. Láska se tu přitom netýká jen těch dvou, ale přerůstá rámec jejich vztahu a zasahuje do umělecké komunity i za její hranice. Například do rodin, jejíchž členy nejsou jen umělci, ale pojí je pokrevní pouto nebo v širším kontextu mezi osoby, které sbližují mnohé další prvky, například stejná citovost a zájmy.


Jako podobně pojímaný umělecký “tandem” se může jevit berlínské duo Eva und Adele, k němuž nás mimo jiné přivedla naše společná konverzace při první fázi příprav. Součástí jeho obsáhlé tvorby jsou životní performance, v nichž je vzhled umělkyň dán podle předem naplánovaných tabulek. Stejně jako Eva a Adele se Klára a Jan zaměřují na dlouho trvající až nekonečné performance, v běžném životě někdy i nezpozorovatelné. Společné fungování autorů je pak samo o sobě umělecké dílo – performance s těžce definovatelným začátkem a koncem. Jako jejich akce s růstem vlasů, probíhající neustále za předpokladu, že performerům rostou vlasy.


V intimitě domácího prostředí se odkrývají jemné a decentní vhledy do výřezů akcí, které často nabývají podoby nekomfortních situací, se kterými se musí vyrovnávat. Klára a Jan se snaží odpoutat od fyzických podob – neztotožňování se s vlastním tělem a to skrze tuto performance. Autoři toto dílo považují za duchovní praxi.

Výstava KON.DOMU.představuje to, co se v rámci projektu událo až do dnešního dne. Těžištěm samotné probíhající výstavy je performance Rodinná oslava, uskutečněná v rámci zahájení. Její záznam bude poté vřazen do instalace. Komentovaná prohlídka tentokrát neproběhne, autoři právě performují!

Šimon Kříž

Foto: Jana Ovčáčková

«

OFF FORMAT © 2024, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz