Vít Mádr

Pracuji na kolážích výstupů mobilních či počítačových aplikací.

Cesta je cíl – věta provázející člověka na cestách i životem po celou dobu jeho historie.
V současné době je člověk provázen mobilními a počítačovými aplikacemi, které mu často zprostředkovávají hlavní kontakt s okolím. Jedná se o aplikace v počítači a především v mobilním telefonu. Často je člověk již natolik s aplikacemi zaujat, že je spíš zajat…
Je to jen móda, pohodlnost nebo nový fenomén lidstva ukazující k budoucím časům?
Můj projekt s názvem Cesta je cíl je reakcí na současný životní trend spočívající v tom, že hlavní pro naše putování ať už životem nebo od bodu A do bodu B je koexistence s aplikacemi. Zatímco dříve člověk při cestě (Cestě) pozoroval, kochal, hodnotil, učil se…, nyní sleduje, odečítá, sdílí, kontroluje…
Projekt spočívá v prezentaci koláží vytvořených z jednotlivých výstupů z počítačových aplikací, momentálně především mobilních aplikací. Jsem fotografem, výslednou koláž jakožto fotograf upravuji do formy velkoformátových fotografií cca metrové velikosti.

Info k předkládaným reprodukcím:
Cesta na dovolenou 2016 – jedná se o koláž výstupů z mobilní aplikace automobilové navigace
Cesty každý den 2017 – koláž záznamů map pohybu každého dne v roce 2017 z aplikace Google (o něco více dnů než rok 2017)
Kroky moje 2017 – koláž výstupů aplikace měřící počet kroků každý den
Týden lyžování 2016 – koláž záznamů pohybů na lyžích během týdenního lyžování
Zimní Slunovrat 2016 – koláž fotografií fotografovaných v sekvencích jedné minuty během 24 hodinového slunovratového dne, okamžik Slunovratu je uprostřed vpravo
Zimní Slunovrat 2016 – 02 – koláž histogramů jednotlivých fotografií fotografovaných v sekvencích jedné minuty během 24 hodinového slunovratového dne, okamžik Slunovratu je uprostřed vpravo
V současné době pracuji na dalších asi patnácti kolážích.

«

OFF FORMAT © 2024, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz