Jakub Minářů

Za podstatnější „umčo“ na němž právě pracuji bych ve zmínce
upřednostnil *vrcholnou
fázi* (tj. fáze „chrlení“) k *první*mu dlouhodobému *soustředění* předem
vyhraněnému tématu *Záhyb&Měkkost* (teoretickou a zpětně částečně i
motivační linií vedou tyto dvě knihy: Teorie plastičnosti – Petr Rezek;
Záhyb: Leibniz a baroko – Gilles Deleuze).
Po rešerších mých formulací základních pojmů vedoucích k obnažování
struktury či kresby vybraných barev (tj. SPEKTRUM5
www.sites.google.com/view/protocite, poměrně těsně navazující na diplomové
téma SPEKTRUM12 www.sites.google.com/site/jakubminaruspektrum12) se *raná
aktivita* přehoupla k *vrcholné* před nutným sebe-zpochybněním
(*pozdní *aktivita),
aby mohl být jeden důkladnější možná až kauzální počin uzavřen. Tím se
cílem stal částečný nebo komplexní protipól, jak na úrovni sujetu, tedy
nějakého *rhyzomického příběhu*, populisticky posunutého skrze oblíbenou a
tedy komunikující kauzalitu, tak i protipól na úrovni barev, tedy *nerozumový
artikl* volby barev, artikl, který je v naší době legitimní jak
harmonizující, tak i disharmonizující, nebo komplementární, nebo jinou
další cestou.
Tzn.:
Během dvou měsíců bude shozeno toto *první soustředění zvané proto-CITÉ*
(prototyp města, základní „příběh“ mimojiné inspirován teoriemi Louise
Kahna, podpořeno i architektonickou supervizí www.in-form.cz).
Vzhledem k tomu, že se již téměř dva roky poměrně aktivně věnuji
korektnější obnově lesa, jeho citlivěji informované a „vlastnoruční“
správě, ochraně a obnově následků smrkové monokultury v nepatřičné
nadmořské výšce, zaměřím v *druhém soustředění* svého pohnutí*
Záhyb&Měkkost* malířskými vyobrazeními (příběhem barev) na harmonický
fenomén čistší *lesní provázanosti*, a vlastně současný *deteritorializační
fenomén obnovy v duchu metafyziky lesní introspekce*.
Toto *druhé soustředění* se v letošní letní a podzimní fázi může zhmotnit v
již nějaké rešerševní rovině vzorků barev. Tato *raná fáze* tak nabízí
prostor také pro diskuzi a případný lehce působící (široce srozumitelný a
nezúčastněné veřejnosti otevřený) *výstavní projekt*.

www.jakubminaru.cz

«

OFF FORMAT © 2024, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz