Hana Sommerová

Hledání znaku vlastního stromu
Pohybuji se v trojúhelníku míst. Jako návštěvník, obdivovatel přejíždím z prostoru do prostoru. Hmota zón – předmětů a stromů se prolíná. Limitem pobytu je čas.
Základ vidění je v malbě. Nejvíce pracuji s technikou akvarelu na malých i velkých formátech. Barevná stopa v tempu, chytající danou světelnost. Barva a světlo, hlavní pomocníci, abstrahují tvar a povrch. Dotýkám se i média digitální a analogové fotografie, kde je proces zachycení kompozice rychlý a umožňuje mi další hledačskou pohotovost.
Vycházím z míst, ve kterých bývám. Prolíná se tu místnost a les. Zajímá mne prostor, jeho rozkládání a skládaní. Velký celek složený s malých zátiší. Chodím okolo vyčnívajících momentů poskytujících průhledy.
Vyberu si záběr – díry a vrstvení hmot přes sebe, ten potom často maluji opakovaně. Zarývám si jej do paměti a pak vyvolávám. Více variant mi umožňuje dostávat se pod povrch předmětů.
Hledám v krajině, v motivu stromu a pole. Nacházím svá místa, kam se pak vracím. V interiéru jsou to zacílené pohledy na uskupení květin, trámů, oken… Kroužím okolo jednoduchosti, obyčejnosti. Pevná přítomnost je to ono, nalézání opravdovosti, živost jako největší vzrušení. Přesně zachytit obraz prožívání krajiny okolí.

https://www.works.io/hana-sommerova

«

OFF FORMAT © 2024, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz