Rita Koszorús

Rita Koszorús

 

Na čem právě pracujete?

Momentálne pracujem na projekte s názvom „Hater painter“. Interaktívne dielo čiastočne nadväzuje na akciu „Curator Shooting“ z roku 2015, v ktorom som ponúkla svoje maľby kurátorovi aby ich rozstrieľal a tým veľmi svojsky ich komentoval a „dotvoril“.

Rozmerný interaktívny objekt (Hater painter) však bude vystavený streľbe divákov (zo vzduchovky). Zásahy do obrazu budú aktivovať zabudovaný zvukový mechanizmus s „odpoveďami“ diela ako krátkymi komentármi kurátorky na tému kritiky maľby ako média v súčasnosti. Škála rôznych „hlášok“ kóduje zažité, sedimentované názory odbornej i laickej verejnosti na maľbu. Cieľom  je prostredníctvom akcie streľby na jednej strane ponúknuť divákovi možnosť tvorby resp. dotvorenia diela (de facto cestou jeho deštrukcie), na druhej nastaviť mu zrkadlo. Primárnou cieľovou skupinou projektu je preto odborná obec – kurátori, teoretici, galeristi a umelci, producenti týchto zažitých názorov a komentárov. Obraz vykročí zo stereotypného vnímania dekoratívneho objektu a stane sa interaktívnym dielom, ktorý dokáže rozprávať. Dôležitá je participácia a úloha všetkých zapojených strán: autor – kurátor – diváci.

http://ritakoszorus.com/

      

«

OFF FORMAT © 2024, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz