Pavel Matyska

Pavel Matyska

 

Na čem právě pracujete?

Teď se dlouhodoběji zabývám tématem ,které jsem si pracovně nazval „Minulý čas“. Prvním impulsem bylo , když jsem někde ,a to vzhledem k současné době slyšel , že minulost už není a budoucnost ještě nenastala. Mě to jako glosa zaujalo a  přemýšlel jsem tak, že buducnost je mlhavá, současnost ,alespoň pro mně silně nefotogenická a zmatená a proto jsem svou pozornost obrátil k minulosti ,která skýtá množství interpretací a jejich dezinterpretací a přes které je možno vyjadřovat se i k dnešku. Existuje minulost osobní ,možná minulost inkarnační ,minulost určitého místa ,minulost lidstva a dokonce i zvířata a rostliny se mají v různých dobách různě. Samozřejmým rysem mé tvorby je ironie a nadsázka ,se kterou jsem k tomuto těžce znějícímu tématu přirozeně přistoupil. Pračlověk jako náš předobraz s atributy křesťanských světců, listy ležíc  na zemi jsou už mrtvé, člověk zdřevěnělý ve svých postojích se stává dřevěným samorostem vhodným k vystavení ,krakely na starých obrazech uvězňují okamžik a zároveň zub času jen imitují.

 

       

 

«

OFF FORMAT © 2024, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz