Andrea Uváčiková

Andrea Uváčiková

 

Na čem právě pracujete?

 

Štvorec má štyri strany a okolie

Projekt Štvorec má štyri strany a okolie je metaforou skúmania objektu a jeho vzťahu

k priestoru,  v  ktorom  sa  nachádza.  Priestor  dnes  nemusí  byť  nutne  chápaný  ako

trojdimenzionálny.  Kĺzanie  po  povrchu  obrazoviek,  vnímanie  trojdimenzionálneho

sveta  pomocou  dvojdimenzionálnych  plôch,  plochá  obrazovka  so  štyrmi  stranami,

ako  výrez  reality  bez  kontextu.  Otisk  ako  stopa  po  objekte.  Štvorec  ako  otisk

predmetného, no vzťahujúci sa k bezpredmetnému.  Štyri strany definujúce štvorec.

Štvorec definujúci štyri strany. Signifiant vs signifié.

Projekt  sa  skladá  z viacerých  častí.  Jendou  z nich  je  súbor  serigrafií,  definujúcich

okolie  štvorcovej  matrice.  Na  matricu  bola  nanesená  farba  pomocou  spreja.

Vedľajším  produktom  tohoto  aktu  sú  stopy  spreju  na  štyroch  papieroch/fóliách.

 

       

«

OFF FORMAT © 2024, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz