Aktuální výstava

V 70. a 80. letech minulého století uskutečnilo více umělců performance a happeningy, které se inspirovaly příchodem jara (Jan Steklík, Miloslav Sonny Halas, Vladimír Havlík). Mezi podněty, které akce formovaly, můžeme zdůraznit cyklické vnímání, hledání vztahu k přírodnímu dění, odkazy na rituální jednání, filosofii… Výstava chce konfrontovat dokumentaci či jiné zpřítomnění historických děl uvedených umělců s díly současných umělců
a umělkyň (Darina Alster, Vladimír Turner a další) a klade si otázku, co dnes zakoušíme my. Jaké je naše jaro a vítáme ho ještě? Probouzí pocit souznění nebo nás paralyzují informace
o abnormálních teplotách? Jak se v našem vědomí proplétají různé časy, emoce a společensko-environmentální kontexty?

«

OFF FORMAT © 2023, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz