Mária Jančová

IMG_20200505_183243-min.jpg

Výtvarník 2021

majka.jancova@gmail.com

V súčasnosti pracujem primárne s keramikou v jej rôznych formách, ako nosiča vizuálnej informácie, textu či nástroj skicovania v priestore. Jedná sa o tri samostatné projekty, ktoré paralelne rozvíjam, preskupujem, doplňujem a transformujem. Zaujíma ma vzťah medzi manipulovanou fotografiou a keramikou. V oboch nachádzam určité vyprázdnenie, nielen limity samotného média, jeho funkciu v kontexte úžitkového umenia ale aj fyzický priestor, ktorý nie je vyplnený konkrétnym materiálom, farbou či textúrou. Skúmanie tvárnosti hmoty, potenciálu neustálej zmeny a adaptácie a jeho dôsledky fixovaním v podobe obrazu. Ďalším projektom je séria keramických objektov s presahmi do virtuality a textu, ktorý je rozprávaním nespoľahlivého rozprávača. Jeho virtuálnu identitu nepoznáme a neprešiel Turingovým testom. Spomína na spomínanie cudzieho? Rozprávanie je vždy fikcia, i keď nie nutne pre samotného rozprávača. Pri spomínaní nastáva nevyhnutná trasnformácia pôvodnej spomienky. Textový záznam sa tak stáva rozprávaním o strachu zo zabúdania, zo straty kontroly, zo straty rozumu či príčetnosti. Tretím rozpracovaným projektom je séria keramických objektov, ktoré sú skice ,rôzne možnosti priestorových usporiadaní jednej linky, ktorá ohraničuje určitý priestor, ale pri každom pohybe, zmene miesta vymedzuje iný priestor. Skúmanie vyprázdneného priestoru limitovaného hmotou. Tieto objekty je možné preskupovať, zároveň niektoré by boli už len úlomkami. Roztrieštenie sa do inej formy, fragmentárneho preskupenia sa do nových celkov, nie nutne do lepších, ale iných, s dôrazom na nestálosť a fluiditu nielen pojmov ale aj priestoru či súdržnosti hmoty, ktorá sa pri opakovanej manipulácii podlieha rozpadu na menšie celky. Práve keramická hlina umožňuje skúmať rôzne roviny únavy materiálu.

pivo a kritickú diskusiu

pivo a kritickú diskusiu

dlouhodobý

tohle bude poprvé

pivo, poezie

Benjamin Bratton, Gilles Deleuze, Tracey Emin, Donna Haraway, Bruno Latour, Ana Mendieta, Timothy Morton

Dostačujúci počet failov na dva ľudské životy

Ano

Ano

«

OFF FORMAT © 2024, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz