Martin Ševčovič

Sevcovic-portret-2019-002.jpg

Výtvarník 2021

martinsevcovic@gmail.com

Od roku 2009 sa vo svojom programe zameriavam na alternatívne a experimentálne polohy súčasnej grafiky s presahmi do objektu a inštalácie. Osobitosťou je procesuálny charakter mojej práce, experimentálny prvok predstavuje technika tekutej matrice. Obsahovo ma zaujíma analyzovať a reflektovať skrytú mentálnu časť individuality subjektu. Toto vyjadrenie sa pokúšam vizuálne uchopiť pomocou kódu z geometricky a štrukturálne čitateľných tvarov. Významovo narábam s jazykom racionálnych a iracionálnych prvkov. Divák môže prenášať tieto štruktúry a formy do vlastných mentálnych schém pomocou asociácií alebo introspekcie. Hlavným cieľom plánovaných výtlačkov je vytvorenie abstraktných zobrazení - vizuálnych znakov vrstiev, ktoré odkazujú na takzvané stavebné prvky mentálnych individualít. Jedná sa o výtvarné zobrazenie ľudskej osobnosti, ktorá má možnosť zmeny, tak ako sedimenty odtlačkov z tekutej matrice, ktoré sú neustále v procese transformácie. ,,V jeho dielach nachádzame reflexie druhej prírody (Hegel) - civilizačnej, umelej, produkovanej, pričom hľadá obrazy jej zvyškovej sublimovanej krásy...., subtílne kumulované vrstvy, ktoré asociujú pomalé, no nezvratné procesy zmien (transformácie) a ich sedimenty." (Vrbanová 2017) V novej sérií diel plánujem hľadať nové konštelácie a ohraničenia v jasne geometricky vymedzených plochách. Experimentovať prostredníctvom matrice vo vlastnom programe inovácie tradičných grafických techník (akvatinta, mezzotinta, suchá ihla, lept), spočívajúcom na abstraktnom a náhodnom vyjadrení.

To a čom roky pracujem a hlavne aký obsah moje artefakty nesú sa možno stretne s obsahom prácou teoretika zapojeného do tohto projektu, čo môže vytvoriť pôdu pre budúcu spoluprácu.

Moju prácu, moje know how, moje idey, moje myslenie, moju vizuálnu komunikáciu

úlet v OFF/Formatu

tohle bude poprvé

workoholismus, idealismus, aktivismus

Marcel Duchamp, Christo, Matka Tereza, Pablo Picasso, mistr Theodorik

Mne sa všetko darí a ak mám náhodou pocit, že nie, je to len pre to, že to tak má byť.

Ano

Ano

«

OFF FORMAT © 2024, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz