Rona Jankovičová

Študujem v poslednom ročníku Teóriu umenia na UMPRUM v Prahe. Zaoberám sa predovšetkým témami nových médií v kontexte súčasného umenia. V teoretickej reflexii je to téma (post)mediality umenia, virtuálna realita, digitalizácia a vizuálna antropológia. V rámci svojej diplomovej práce „POSTMEDIÁLNA SITUÁCIA“ skúmam možnosti umeleckého média v digitálnej ére, ako aj aplikácie teoretických poznatkov diskusie o postmedialite u Felixa Guittariho, Petra Weibela, Domenica Quaranta, Floriana Cramera … Na to nadväzuje začínajúca platforma a online magazín H2MAG www.h2mag.tumblr.com, ktorý má za cieľ monitorovať špecifickosť médií vo vzťahu k voľným umeleckým odborom Vysokých umeleckých škôl ako UMPRUM a AVU. V rámci pracovných projektov riešim portál E-SBIRKY http://www.esbirky.cz, ktorý zhromažďuje digitalizované zbierkové predmety múzejného typu. Jeho inováciou by sa mala docieliť automatizácia možností digitalizovania pre múzejné galerijné inštitúcie a nové virtuálne výstavy v online priestore kurátorované z dostupných digitalizátov. Okrem toho ma zaujíma téma virtuálnej reality a aplikácia jej umeleckých možnosti. Absolvujem stáž pre GALERII NA SHLEDANOU a jej kurátora Jána Freiberga, ktorý kombinuje ekologicko umelecké projekty s VRhttps://www.facebook.com/virtualfuneralczech/. V poslednom čísle Novín nashledanou som publikovala článok „Miesto večného odpočinku vo virtuálnej realite? a pracujem na výskume témy „Umelecké projekty vo virtuálnej realite vo svetovom kontexte“.

«

OFF FORMAT © 2024, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz