Magdalena Deverová

Magdalena Deverová (*1983) završila studia dějin umění na Filozofické
fakultě Masarykovy univerzity závěrečnou prací *Instalace vnitřního
prostoru* věnovanou českým průkopníkům nového média šedesátých let a jejich
prvním realizovaným instalacím v uzavřeném prostoru. Od roku 2010 působí
jako kurátorka v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, kde
zorganizovala výstavy například Ivanovi Kafkovi, Esther Stocker a Janu
Křížkovi. Hlavním okruhem jejího zájmu je české umění od šedesátých let po
současnost. Zajímá se mimo jiné o výtvarné umění s přesahem k architektuře
a o práce reflektující možnosti prostoru, dále o konceptuální tendence,
videoart a malbu. V tomto roce přichystala výstavu *Václav Cigler / Michal
Motyčka: Světelné pole *a momentálně připravuje přehlídku děl skupiny UB 12
ze sbírek roudnické galerie. V následujících letech plánuje uspořádat
výstavu Dominikovi Langovi, Hynkovi Altovi, Pavlovi Stercovi a rozsáhlý
projekt skupinové výstavy s pracovním názvem *Zrcadlení*, zkoumající tento
fenomén z pohledu nejrůznějších uměleckých přístupů od šedesátých let až po
současnost.

«

OFF FORMAT © 2024, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz