Ľubica Mildeová

Momentálne pracujem na širšom projekte SELF DESIGN inšpirovanom predovšetkým rovnomenným textom filozofa Borisa Groysa o tendenciách súčasných užívateľov sociálnych sietí – autor pojednáva práve o akomsi seba-dizajnovaní, vytváraní lepšieho či zaujímavejšieho ja prostredníctvom selekcie dát prezentovaných na sociálnych médiách.
Ako študentka doktorandského štúdia Katedry Dizajnu VŠVU (prof. František Burian) / stážistka Atelieru Intermedia FAVU VUT v Brne v tomto projekte pracujem s vizuálnymi dátami – konkrétne reálnymi i manipulovanými selfie fotkami pre generovanie trojdimenzionálnych objektov reprezentujúcich rôzne formy mojich virtuálnych podôb. Tieto budú priamo konfrontované, po vytvorení CNC frézou v materiáli s početnou kolekciou ručne vyrábaných, tvarovo obdobných objektov z rozličných materiálov – sadra, hlina, vosk a pod. v rozsiahlej inštalacií pripomínajúcej krajinu, resp. určitý špecifický druh topografickej priestorovej mapy.

lubicamildeova.com

«

OFF FORMAT © 2024, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz