Kateřina Molišová

Právě pracuji na umělecko-ekologickém projektu, který navazuje na moji
předešlou práci. Ta se zabývala očišťováním sebe sama od nadměrné spotřeby
plastů, prostřednictvím sebetrestu. Současná práce už se ale věnuje
spotřebě a odpadu obecněji. Měla by poukazovat na zahlcení světa odpadem a
na neuváženost lidských zásahů do přírody.
Jedná se o jakousi cestu nebo pouť krajinou, při níž budu sbírat/recyklovat
věci z černých skládek a věci volně pohozené v přírodě. Ty budu cestou
nabalovat na sebe do jakési koule a valit ji světem. Přirovnávám sama sebe
k hovniválu, tak jako on valí před sebou kouli tlejících zbytků přírodnin,
budu já valit „tlející“ odpad lidský.
Výsledkem bude video, záznam mé poutě i reakcí okolí. Případně video
kombinované s instalací z nalezených věcí. Chci konfrontovat diváka s
rozpadajícím se a zatuchlým „lidským“ odpadem nalezeným v přírodě.
Tato práce bude součástí dlouhodobějšího projektu inspirovaného idejemi
iniciativy Ukliďme Česko.
Mimo ekologicky zaměřené práce spolupracuji se studenty z JAMU, jako
scénograf a kostýmní výtvarník.

«

OFF FORMAT © 2024, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz