Andrea Uváčiková

REmedium
V súčasnej dobe sa zaoberám objektom a jeho dojdimenzionálnou a trojdimenzionálnou reprezentáciou. Rozvoj augumentovanej a virtuálnej reality robí aktuálnymi otázky vnímania priestoru a iluzívnosti videného. Pomocou kresby, otisku a 3D software skúmam podmienky vnímania objektu ako hmoty v priestore. Akým spôsobom sa mení náš vzťah k videnému objektu a priestoru, keď sa mení médium, skrz ktoré ho vnímame?

«

OFF FORMAT © 2024, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz