Lucia Veselá

Vo svojej aktuálnej tvorbe voľne nadväzujem na témy z mojich predošlých projektov, týkajúcich sa predovšetkým medziľudských vzťahov a hľadania prirodzeného rovnovážneho stavu v nich. Vo svojich prácach sa snažím ukotvovať istú paralelu k virtuálnemu svetu, v ktorom sa jedinec čoraz úpornejšie snaží nájsť svoje miesto pod slnkom. Virtuálny svet sa stáva partnerom, ktorý však nemôže naplniť túžbu po blízkosti a vzťah s ním zostáva navždy uzavretý v platonickosti. Snažím sa mapovať rezonujúcu potrebu nájdenia reálneho blízkeho. Dôležitou inšpiráciou v tvorbe sú pre mńa nebadateľné hraničné situácie v dynamike medziľudských vzťahov, úloha času v nich, dotyk, blízkosť, prirodzenosť. Vzťahovosť medzi ľudmi voľne prepájam s prirodzenou vzťahovosťou vládnucou v prírodnom ekosystéme. Participatívne projekty a happeningové akcie sú mi prostriedkom pre možné, častokrát podprahové, blízke medziľudské stretnutia. V objekte, videách, fotografii a maľbách smerujem svoj záujem na rôzne artefakty z intímneho prostredia človeka. Využívam pri tom osobný archív spomienok, ktoré však pretavujem do univerzálne čitateľných posolstiev.

https://vimeo.com/luciavesela
https://luciavesela.com/

«

OFF FORMAT © 2024, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz