Neuschl Ivet

Som študentkou posledného magisterského ročníka na Masarykovej univerzite v odbore Teorie dějín umění. Na magisterský stupeň štúdia som v roku 2017 prestúpila po absolvovaní bakalárskeho štúdia Dejín umenia na Trnavskej univerzite, v Trnave na Slovensku.
Okrem štúdia som aktívnym teoretikom a členom umeleckej skupiny NEUSCHL, ktorú tvorím zo svojimi dvoma bratmi. Okrem maľby som sa v minulosti aktívne venovala písaniu poézie. Pri menších výstavách aj so súrodencami som vytvárala textové plošné inštalácie, ktoré pokrývali niekedy takmer celé steny. Okrem tohto sa od začiatku štúdia na vysokej škole venujem tvorbe polygónov, ktoré som avšak z veľkej časti porozdávala alebo sa zničili pod tlakom času alebo situácií.
Maľovať som však začala iba nedávno a myslím si, že je na čase vyjsť s kožou na trh. Je to príležitosť ako spoznať nových ľudí, nové priestory a získať nové skúsenosti.

Momentálne pracujem s fascináciou prírodných kultúr. Africké kmene, kmene Oceánie sú pre mňa obrovským zdrojom iného sveta, iného videnia. V maľbe sa snažím vždy prezentovať akýsi „vyšší princíp“. Aktívne som začala pracovať najprv s tušom a malými formátmi. Postupne som však začala maľovať akrylom na plátne, pričom obľuba kresby tušom stále pretrváva. Momentálne mám rozpracovaných niekoľko obrazov. Popri inšpirácií prírodných kmeňov sa ako teoreticky tak aj prakticky zaujímam o izometriu. Izometrické tvary ako tvary, ktoré niekedy akoby nemajú koniec ani začiatok sú v spojitosti so symbolikou prirodných kultúr v nezameniteľnej spojitosti. Vnímam ich ako vyššie princípy matematiky a teda niekedy ťažko vypočítateľných kombinácií sveta s mystikou kultúr, ktoré tak špecificky kombinujú svet farieb, povier a symbolov. Zmysel pre estetiku geometrie so spájaním giest a charakterov jednotlivých kultúr je pre mňa niečo čo ide nezamineteľne k sebe. Na jednej strane je to prísnosť geometrickej metafory a na strane druhej striktnosť hierarchicky zaužívaných postojov jendotlivých kmeňov. Môj záujem o umenie prírodných kultúr je prítomný už od začiatku štúdia dejín umenia. Taktiež touto témou narážam na otázky budúcnosti, ktoré sa pýtajú či život v takýchto kmeňoch nie je odkázaný k zániku prostredníctvom chamtivosti dnešnej spoločnosti a nerešpektovania inakosti a odlišného fungovania. Tiež je to pre mňa forma „vyššieho princípu“ z ohľadu ich prepojenia s prírodou a vymaniteľnosti sa zo systému peňazí, hromadenia a egocentrického sveta.

«

OFF FORMAT © 2024, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz