Tereza Demková

Online Empatie
Moje práce se snaží zhmotnit pocit sdílení. Moje momentální vize instalace by se měla skládat ze dvou videí a dvou obrazů.
Zamýšlená instalace by měla evokovat otázky, jako do jaké míry je přátelství společným zážitkem a do jaké míry jen statusem na facebooku. Co pro nás znamená přátelství? Jaký je rozdíl mezi sdílením fotografií a předáváním památníčku na základní škole? Jak dokáže okolí, kterým se obklopujeme, nebo neobklopujeme ovlivnit náš život?
Jedno video s názvem HEART LIKE. By mělo být natočením knihy formátu A3. Tato kniha je kresebný záznam všech mých 98 přátel na fcb.
Dále by mělo být součástí video s fotografiemi vytvořených po cestě chodbou pavlačového domu kde bydlím. V těchto okamžicích bych mohla potkat různé známé, či neznámé lidi.
Já si je však jen virtuálně představuji v podobě kreseb andělů, které vkresluji do fotografií.
„Přátelství je jako stinný strom“ Seneca. Pro mě je přátelství záchvěvem andělských křídel.

https://demkova.webnode.cz

«

OFF FORMAT © 2024, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz