Lukáš Procházka

Na čom pracujem: Momentálne aktívne pracujem na fotografickej semestrálne práci na Univerzite Tomáše Bati ve Zlíne, na ktorej študujem na Ateliéri Reklamní Fotografie. Práca sa zameriava na čím viacej rozširujúcu sa ľudskú túžbu po sebavylepšovaní, zkrášlovaní a idealizovaní sa. Práca vychádza z praktík odstranovania nedokonalosti pleti u komerčných portrétov. Pri tomto čisto komerčnom procese tak objavujem výtvarne prvky a snažím sa ilustrovať určitú obsesiu manažovania vlastného obrazu u druhých ľudi.

Web: www.pro-chazka.com

«

OFF FORMAT © 2024, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz