Nela Britaňáková

Právě pracuji na bakalářské práci v ateliéru keramiky na UMPRUM.
BP bude součástí výstavy v galerii UM s tématem výročí 100 let ateliéru
keramiky a porcelánu.
V projektu navazuji na práci Heleny Johnové, keramičky a zakladatelky
ateliéru. Zabývám se její tvorbou počátku 20. století převážně spojenou
s přírodními náměty, a reflektuji ji o sto let později skrze současnou
environmentální problematiku. Materiálním vyústěním bude vícevrstevnatá
instalace předkládající imaginativní obraz blízké budoucnosti rostlin,
jakožto mrtvé biomasy.

«

OFF FORMAT © 2024, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz