Martin Hreha

Martin Hreha

Na čem právě pracujete?

Mandorla/Brána

V súčasnosti pracujem na viacerých témach. Rozvíjam naďalej témy, ktorými som sa zaoberal už v posledných dvoch rokoch môjho magisterského štúdia. Sú to témy: prázdno, zmazaný horizont, horizont/mantra, viditeľné a neviditeľné, maľba ako rituál-meditácia. V súčasnosti je mojou najaktuálnejšou témou Mandorla/brána. Zaoberám sa tvarom mandorly ako formou dvoch pretínajúcich sa kruhov. Vo výtvarnom umení v období stredoveku, predovšetkým v gotike, sa tento tvar používal na zobrazenie Kristovho nanebovstúpenia. Mandorla je teda bránou/portálom a Kristus (v stredovekej maľbe) je determinantom, ktorý jej dáva jasný význam nebeskej brány. Tak, ako sa vo svojej tvorbe snažím dielo redukovať na minimum výrazových prostriedkov, tak je mojím cieľom redukovať aj znaky vedúce k jasnému čítaniu diela, posúvam dielo zo sféry čítania znakov do sféry vnímania foriem. Preto redukujem obraz na samotný tvar mandorly zbavený akéhokoľvek jasného determinujúceho znaku. Mandorla/forma je teda bránou/obsahom. Forma/tvar nesie obsah/význam. Mandorla, portál, brána, je miestom, kde sa stretávajú dva svety, profánny a posvätný, je to miesto zbiehania sa dvoch dimenzií. Samotný portál a brána sa prelínajú v jedno, môžu byť jednou formou-obsahom a zároveň môžu byť dvomi rozličnými druhmi objektu s odlišnou vizuálnou kvalitou a iným významom. Významom vstupu a bránenia. Forma mandorly je vlastne voľným pokračovaním mojej už staršej témy zmazaný horizont. Zmazaný horizont je v obraze tým chýbajúcim znakom, za ktorého prítomnosti by bol dopovedaný význam na prvý pohľad čisto abstraktnej geometrickej kompozície, ktorá v skutočnosti zobrazuje reálny objekt, v prípade rok starej maľby ide konkrétne o Villu Tugendhat. V sérii Mandorla/Brána je absencia Krista a akéhokoľvek ďalšieho objektu, ktorý by dával mandorle jasný význam absenciou horizontu. Horizont je zmazaný a ostali nám prázdne formy. Napriek tomu svoju tvorbu nepovažujem za formalizmus.

     

 

«

OFF FORMAT © 2024, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz