Kateřina Dobroslava Drahošová

Kateřina Dobroslava Drahošová

 

Na čem právě pracujete?

– série kreseb s názvem Medicinbal

– část této série již byla vystavena v Altánu Klamovka v Praze ( rozhovor s kurátorkou a autorkou výstavy,

je možné si poslechnout v záznamu českého rozhlasu :

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3834927 ( od 18.min )

 

– text k výstavě :

Kateřina Dobroslava Drahošová je absolventkou Fakulty umění Ostravské univerzity.

Vystudovala zde Ateliér malby u Daniela Balabána. Se svou diplomovou prací byla vybrána do Ceny pro diplomanty evropských uměleckých škol StartPoint 2014. Autorka se nejvíce vyjadřuje kresbou, prostřednictvím které umí velmi obratně vyjádřit emoce i těžkosti bytí s jistou dávkou ironické lehkosti.

Její tvorba je citlivým záznamem každodenních maličkostí, které nám pod nánosem stresu, chaosu a stále se zrychlujícím životním tempu, mnohdy unikají. Kateřina se snaží uchopit tenkou hranici mezi duchovním a hmotným světem. Čára, plocha a struktura je jejím hlavním nástrojem zobrazení jejího vnitřního světa a interpretace světa.

Výstava Medicinbal prezentuje sérii kreseb, jejichž hlavním impulsem se stalo zkoumání významu média kresby. Autorka se pokusila zobrazit předmět – medicinbal s důrazem na jeho povrch a strukturu. Zároveň však rozvíjí asociace. Medicinbal chápe jako metaforický odkaz k planetě Zemi, která je součástí sluneční soustavy. Sítě tvořící tuto soustavu se staly pro sérii kreseb východiskem. Těžkost předmětu převedla s lehkostí do linií. Ty zaznamenávají jak reálnou předlohu, tak její abstrahované fragmenty. Vznikají tak tvary a netvary, které odkazují k dřívější tvorbě autorky inspirované přírodou, vnitřní intuicí a představivostí. V nové sérii kreseb však Kateřina poukazuje ještě více na neuchopitelnost podstaty bytí. Čáry a plochy můžeme chápat jako návod k obsluze sloužící k zlepšení stavu věcí vedoucí až k nápovědě, jak uzdravit naši planetu.

kurátor : Lenka Sýkorová

– toto téma nadále zpracovávám, dalším výstupem bude výstava v galerii Favu s názvem

Kamenná křehkost ( vernisáž : 3. 5. / 18.00 hod. / galerie Favu / Brno

  

 

«

OFF FORMAT © 2024, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz