Kei Ichikawa

Kei Ichikawa

 

Na čem právě pracujete? 

Kresba se snaží ukázat úplný obraz. Myslím, že to je neúplný obraz.  Protože fotografie nemají žádné tužkové linky. Chtěla bych si představit úplný obraz podle kresby.  Je alegorický a má vyvážené proporce,  jako těla na obrazech v malířstvích a sochařstvích z období Renesance. Naše tělo je měkké a tak se scvrkává a vraští, v místech se usazuje tuk, mění se výraz obličeje. Chci kreslit tyto prvky na idealizovaném těle (na sochách a na obrazech). Tím, že kombinuji různé věci (modré nebe a tělo,  živá květina a tělo) se mi vybavuje modrá barva nebe a sochy  u kterých se zastavil čas. Proto jsem začala používat modrou tužku.  Na druhé straně dělám taky ruční animace  mých běžných dní.

 

Drawing tries to show a complete image. I think it’s an incomplete picture. Because, Photo do not have a any pencil line. I would like to imagin complete picture by the dorawing. It is aregorical and have a balanced proportions, that body in the picture from the Renaissance. Usually ,our body have softness that on the body makes scratches easily , Sagging of fat,Fear, and facial expression. I wont to draw those element, from in the Idealized body(in the Sculpture and Piture) By combining different thing.for example sky ,fresh flower and bodyly Sculpture. It was remained that The blue of the sky on a clear day and sculptures where time has stopped, so I started using blue pencil. In other side ,make the handmade animation from my usually days.

 

       

«

OFF FORMAT © 2024, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz