Hana Svobodová

Hana Svobodová

 

Na čem právě pracujete? 

 

V současnosti se zabývám „černým čtvercem“ a jeho plochou (odkaz ke Kazimiru Maleviči přiznávám), s jehož pomocí „konstruuji kresbu-malbu. Kresba, která vzniká dle předem daného čtvercového rastru (1×1 cm) je „vykreslován“ (lavírovanou) černou tuší. Vzniká tak velký „černý“ čtverec, v některých případech obdélník, který má předem danou formu i obsah. „Autoterapii“ či spíše meditaci pomocí časově velmi náročné  kresby „černého čtverce“ nepopírám, ale ani nezvýrazňuji.

Dále s plochou „černého čtverce“ zkouším, objevuji a ověřuji možnosti kompozice a formátu, stejně také podkladu – papíru.

V budoucnu plánuji vstoupit se čtvercem do prostoru, ale tato cesta zatím není zcela jasná.

  

 

«

OFF FORMAT © 2024, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz