Alžběta Černá

Alžběta Černá

 

Na čem právě pracujete?

Ve videích zpracovávám momenty zachycené v rámci projektu Mlčení. Cesta. Samota. Jednotlivé nahrávky jsou zde pospojovány v nových souvislostech, bez ohledu na jejich časovou nebo tematickou návaznost. Díky nečekanému pořadí záběrů mohou vznikat překvapivá vyústění.

V projektu Mlčení. Cesta. Samota. jsem se věnovala uměle vytvořeným omezením v rámci běžného života. Tímto tématem a jeho přesahy bych se ráda věnovala nadále. Rozšíření vnímám hlavně v oblasti propojování umění a života a následné stírání oddělujících hranic.

Důraz kladu na deníkové zápisky, autenticitu projevu a jeho minimalističnost. Důležitá je pro mě práce a úzký kontakt s materiálem.

videa: https://vimeo.com/atacerna

 

       

 

«

OFF FORMAT © 2024, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz