Veronika Planerová

Veronika Planerová

Na čem právě pracujete? 

Zabývám se nyní průzkumem estetického potenciálu chemických substancí, které jsou běžně užívány jako ingredience, přísady, tekutiny či dochucovadla v kuchyňském prostředí. Práce přímo navazuje na experimenty se solí a cukrem, kterým jsem se věnovala určité období. Mimořádně zajímavé struktury, krystalizace a pohyb látek zapečetěných stopou inkoustu mne inspirovaly v rozhodnutí rozvíjet a rozšiřovat repertoár dalších látek. Nedílnou součástí, se kterou operuji, jsou rovněž obory alchymie, chemie či molekulární gastronomie, neboť utváří komplexnost dané substance z více perspektiv. Výtvarná rovina se stává záštitou a zaznamenaného procesu inkoustu na papíře, v němž jsou manifestovány unikátní prvky jednotlivých substancí. Díky substancím stojícím v opozici složení lze provádět i chemické reakce.

Každá látka má podmínky nastavené stejně, je nanášena po dobu 5-ti minut štětcem na papír. Základní esencí technického provedení je inkoust sloužící jako médium transportu neviditelné složky látky, jež nese autentický kód. Následně se tento kód rodí na svět ve spojení s inkoustem. Nyní k barevnosti fialové. Volba vyplývá z její neutrality, stojí totiž v průsečíku teplých a studených barev, což je přívětivé z hlediska rovnocennosti a nezaujatosti. Hlubotiskový papír je ideální půdou pro vpíjení látek a jejich vyobrazení. Disponuje mnoha výhodami, je velmi variabilní, přizpůsobivý a pevný. Pro tyto vlastnosti byl vybrán ze škály různorodých papírů jako vhodný kandidát. Celý proces jednotlivých látek je snímám kamerou po dobu 20 min.

V neposlední řadě významnou funkci má i nádobka s gumovou násadou, neboť kapky inkoustu jsou rovnoměrně dávkami vyměřené. Počet kapek inkoustu na papíře dané substance se pohybuje v různém rozmezí, nejčastěji 10-13, neboť zde jsem ponechávala doslova „volnou ruku“ principům náhody a jakéhosi osobnějšího přístupu k jednotlivým látkám.

 

        

«

OFF FORMAT © 2024, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz