Vanda Kováříková

Vanda Kováříková

 

Na čem právě pracujete? 

V tuto chvíli pracuji na volné sérii obrazů. Jde mi především o spontaneitu malířského gesta, procesu a řetězení asociací. Často si jako podklad vybírám již použitý materiál, na jehož povrch nanáším další vrstvy, které částečně znovu odkrývám a dál tak recykluji obraz, ve kterém chci pozorovatele nechat svobodně hledat. Snažím se v nich/jimi tvořit prostor, iluzi.

Jako protipól tomuto čirému automatismu zmíním ještě jednu práci, kterou bych ráda trochu přetvořila. Tato práce je inspirována špatně zapamatovanou vzpomínkou na hrad, kterou jsem se pokoušela re-konstruovat, ale čím víc jsem se na ni soustředila, tím víc se rozpadala. Vytvořila jsem tedy instalaci, kterou lze správně  vidět pouze z jednoho určitého pohledu, jinak se ve zbytku času rozpadá na fragmenty. Vzniklá iluze obrazu hradu je zjednodušená a chtěla bych rozšířit celou instalaci o další archetypální tvary a objekty.

  

«

OFF FORMAT © 2024, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz