Marie Vránová

Marie Vránová

 

Na čem právě pracujete? 

Pocházím z jižní Moravy.

V české krajině jsem se setkala s typickou lidovostí, která je tvořena rukama lidí, kteří zde

žijí. Česká krajina je silně ovlivněna německou kulturou, která je patrná i ve zdobnosti

lidových staveb.

Zaujala mne osobitá výzdoba na štítech domů, která je tvořena ornamenty ze šišek. Šišky jsou

kladeny rytmicky vedle sebe tak, že vytvářejí ornamenty, či jen ozdobné květiny. Začala jsem

hledat rytmičnost v přírodě. Z cest po Čechách mi zůstala fotografie zachycující jeden z

těchto štítů. Na tuto fotografii jsem začala reagovat. Vznikají postupně obrazy plné šišek.

Pokračuji v jednoduchém rytmu záznamu krajinných přírodnin, ornamentem s využitím

minimální barevnosti, zemitých barev, záznamem hutnosti tvarů rostoucích v krajině.

Na téma reaguji i formou performance, která se poprvé uskutečnila v Břeclavi při příležitosti

reakce na Verdikt města o zamítnutí výsadby stromu, performance má název Strom / dubový

sad 02. K tématu vznikla zvuková animace, Animace šišky, při které v pozadí běží zvuk

čištění kmene stromu. Od roku 2015 jsou vzniklé obrazy průběžně prezentovány na

jednotlivých výstavách. Ráda bych zmínila i oltářní obraz po kapli sv. Víta v Sinutci, který

prezentuje kompozici šišek na sublimačním tisku. V roce 2017 vznikl oděv – nepromokavý

dámský jarní plášť do lesa i do města ve spolupráci se STUDIOjinak. Projekt ŠIŠKY se od

roku 2017 pozvolna přetváří v provokující obrazy zobrazující krajinu v bezčasí, levitující

kusy skal s objekty připomínající zásah rukou člověka.

marievranova.com 

 

       

«

OFF FORMAT © 2024, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz