David Bartoš

David Bartoš

Na čem právě pracujete?

Momentálně pracuji na diplomové práci (vedoucí Vladimír Havlík), která reaguje na nacionalistické nálady ve společnosti. Pokud vnímám dnešní nacionalismus, tak jak jej hodnotí filosof Jan Sokol (tedy ne jako romantický projev k národu, nýbrž jako vyprázdněný nacionalismus opírající se o kulturní fundamentalismus a boj za čistotu národa a národní kultury), pak docházím k závěru že, nacionalismus je patologický jev společnosti, který v ní vyvolává radikální názory a činy, které mohou paušalizovat jiné skupiny lidí. Navíc nacionalismus sám o sobě stojí pouze na konstruktech v podobě národních států vzniklých v 19. či až 20. století.
Rozhodl jsem se na umělé konstrukci vytvořit protipól nacionalismu v podobě radikálního antinacionalismu. Ten vznikl na základě spojení dvou proslovů Edvarda Beneše (před a po válce) a mého následného dotvoření, které vyústilo ve vznik manifestu Integrálního humanismu, který konkrétně odpovídá na Benešovu otázku „Jak pracovat pro mír?“ a zároveň má antinacionalistické tendence (K míru je třeba přistoupit globálně, pohřbít nacionalismus a oslavovat společný integrální mír).
Celý manifest vytvořený na umělé konstrukci (podobně jako nacionalismus) a na pokřiveném výkladu (podobně jako radikalismus) je zahnán do této maximální a dnes již absurdní roviny právě mírou toho, kam až se nacionalismus dostává dnes (nejen ve společnosti, ale i v politice). Manifest bude představen při obhajobě diplomových prací v květnu 2017 skupinovou performancí, kterou bude představovat eskalující proslov a doprovodné vizuální a gestické podpoření ideje manifestu.

http://environment.ffa.vutbr.cz/cs/david-bartos

       

 

 

 

 

 

«

OFF FORMAT © 2024, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz