Aktuální výstava

Tomáš Bárta

PLANTERWALD

 

10. 11. – 21. 12. 2011

 

Vernisáž ve středu 9. 11. 2011 v 18:00

 

 

Pozvánka

 

Óda na marnost
Nic nového pod sluncem, v Brně úsvit

 

Tomáš Bárta
Planterwald

Zábavní park ve čtvrti Plänterwald, pomník východního Berlína, monument masové, hřmotné a kašírované zábavy jeho obyvatel. Utopen v dluzích, zamrzlý v naději na zázrak, stal se „zónou“, jevištěm thrilleru, prostorem mapovaným vlhkostí, místem prorostlým zdivočelou vyhládlou vegetací. Jedovatě zbarvené atrakce potměšile mžourají z křoví, trčící konstrukce jsou stopou jiných civilizací.

Trash, odpad, nečitelné sestavy rychle podléhající demoličním silám přírody i člověka, vzájemné vytlačování v zápase organických a geometrických struktur. Dynamika vitálních procesů vzniku a rozkladu, pohlcování detailu vládnoucím celkem, prorážení celku dravým detailem, nucená koexistence, neprostupnost. To jsou dlouhodobě rozvíjená inspirační východiska Tomáše Bárty, přičemž přímé odkazy na reálné předobrazy jsme mohli sledovat především ve starších pracích. Nyní je pohltila vířivá, abstraktní kompozice, v jejím surreálném chaosu prolínajících se vrstev jsou však stále strukturálně intenzivní a přítomné.

Na Tomáše Bártu můžeme pohlížet také jako na někdejšího absolventa ateliéru Petra Kvíčaly brněnské Fakulty výtvarných umění. Se svým učitelem má Bárta společný zájem o formální výstavbu plochy obrazu, její rytmus, ornamentální kvality. Zrovna tak zde ale můžeme cítit i vliv estetiky graffiti nebo designových řešení a v jejich prolnutí nalézá Tomáš Bárta svou vlastní, originální a ryze současnou cestu abstraktního vyjádření.

Důležitou úlohu v Bártově tvorbě hraje kresba, často propiskou, pohybující se na hranici automatického dotýkání a záměrného rýsování. Je vynořující se nosnou pavučinovou kostrou kompozice, poté zcelovanou barevnými plochami. Pro ně autor někdy zcela záměrně volí nevábné „špinavé“ barvy, odpovídající jeho inspiračním východiskům i narušujícím příliš snadné smyslové čtení. Přesto vznikají velmi atraktivní vizuální struktury, přitažlivé uplatněnou variabilitou prostředků média kresby.

 

Ondřej Navrátil

 

 

foto z vernisáže 

 

foto z instalace

 


OFF FORMAT © 2024, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz