Dopad

MAREK KVETAN

Dopad

 

Vernisáž ve středu 12. 11. v 18 hodin


Pozvánka

 

 

 

 

 

 

 

 

Marek Kvetan / Dopad

Kvetanova tvorba sa od začiatku vedome dotýka a pregnantne reflektuje existujúce spoločenské fenomény, doprevádzané nástupom nových technológií, digitalizácie, postprodukčných postupov v úprave obrazu, internetu a možností, ktoré ponúkajú na využitie v umeleckej praxi. V ideovej línii Kvetan využíva post-konceptuálne stratégie s výrazným prvkom kalkulácie, mätením divákovho vnímania zámerným popieraním a mnohoznačnosťou významového čítania jeho prác. Dôležitým aspektom jeho autorského prístupu je i irónia a akési subverzívne prevracanie existujúcich a všeobecne kodifikovaných zákonov a zákonitostí každodenného života. Táto jeho “vzbura” autoritám, resp. popieranie nemenného, výhodného systému, či už v rovine bežného života, alebo pretavená do inštitucionálnej, či spoločenskej kritiky je zakaždým ale nenápadná, akoby latentne prítomná pod povrchom, pripravená každú chvíľu explodovať a  ohroziť dané status quo vecí.

Samostatná výstava Dopad predstavuje dve z mnohých polôh Kvetanovej tvorby – digitálne manipulované printy a priestorové objekty. Skúmanie vzťahov medzi makroštruktúrami a mikrošruktúrami, ich vzájomné ovplyvňovanie a súčinnosť, alebo diskrepancia v zmysle vnímania a deformovania reality sú ústredným motívom veľkoformátového digitálneho printu Paralelná galaxia, 2014. Konkrétny vizuálny prvok mapy svetových veľkomiest sa svojím zväčšením, preexponovaním stáva abstrahovaným pojmom pripomínajúcim vesmírnu galaxiu. Kvetan poukazuje na skutočnosť, že aj veci dôkladne známe sa svojím vytvrhnutím z kontextu, priznaním novej funkcie stávajú neprebádanými územiami s množstvom významových a interpretačných konotácií. Hybridný objekt Archa, 2014 a Zrkadlo, 2012, tvorené kombináciou antagonistických, lacných materiálov, priznávajúci kutilské postupy DIY estetiky, alebo naopak do utilitárnych, obyčajných objektov vnášajúce vzácnejšie materiály, komunikujú odkazy, ktoré sú na prvý pohľad absurdné, no napriek tomu reflektujú široké spektrum aktuálnych tém – od socialistickej minulosti, náboženstva, morálnych hodnôt v živote súčasného, pod diktátom peňazí žijúceho, človeka nostalgického fetišizmu, kumulovania starých predmetov, polemizovaním nad vysokým a nízkym umením, alebo len bohapustým pohrávaním sa s divákovov citlivosťou a vnímaním.

Katarína Slaninová

↑  video: Cinebonbon

           

foto: Martina Schneiderová

 

 Vernisáž

                 

Foto: Martina Schneiderová

 

«

OFF FORMAT © 2024, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz