Indoor adventure

TIMO

Indoor adventure

15. 1. − 19. 2. 2014

Vernisáž ve středu 15. 1. v 18 hodin

Pozvánka

 


 

 

 

 

 

Díky Timovi si všichni pamatujeme, kolik kilometrů je to z Brna do Albertiny. A to přesto, že svůj piece byl nucen přemalovat, stejně jako třeba parafrázi vizuálu společnosti Home credit (Home less) v outdoorové galerii Myšina. Podobný formát věnoval v době podzimních předčasných voleb i komunistické straně, když jejich billboard s aktuálním propagačním heslem „S lidmi pro lidi“ doplnil o portrét umučeného faráře Toufara. Timo ve všech těchto případech sahá ke strategii rozrušující propagační nalévárnu zvolených společností zneužitím její vlastní struktury. Vzniká takový propagační oxymorón, zbortěné harfy tón. Přímočaře tak navazuje na metody užívané např. v Kanadě založenou skupinou Adbusters, či obecněji strategie současného cultural jamingu a Situacionistů padesátých let s inspirací v lettrismu a dadaismu. Přestože potrefení reagují a my se smějeme, jsme to my, kteří mají blíž do Alberta než do Albertiny.

Společným jmenovatelem výše zmíněných akcí je také pozornost médií. Ta by ovšem pro komplexnost Timovy tvorby měla patřit i jeho lyrickým vyznáním, krátkým slovním hrám a apelům, jimiž už skoro dvacet let spolutvoří atmosféru Brna, jeho ulic, tramvajových zastávek, podchodů a mostů. Timo sice nebyl v roce 2010 v českém pavilonu v Šanghaji, přesto nejlépe (ne)naplňuje podstatu street artu. Není aktivista, je umělec, ale není designer. Kontinuálně, s poetickou jemností i aktivistickou razancí reaguje na společenské dění i vlastní pozici v něm. K nejsilnějším pak patří realizace s méně přímočarou interpretací, které však právě proto dokáží, vhodně umístěné v prostoru, oslovit téměř všechny: NEBOJ. Nebo CHOVEJTE SE SLUŠNĚ, kdy apel nasprejovaný na zdi sám relativizuje „slušné“ chování naší předsudečností o vandalismu a s ním i mandát takové apely vynášet.

Pro OFF/FORMAT jsme s Timem ve shodě zamítli outdoorové dobrodružství v indooru. Místo toho máme možnost doplnit mediální pozornost o zázemí autorovy tvorby, o to, co podobně jako venkovní realizace vzniká z intenzivní vnitřní potřeby, a dovnitř je určeno. Takové jsou série kreseb čajových sáčků a sešlápnutých plechovek. Kresba je civilní, citlivá, modelace tvořená pečlivou šrafurou. Na kresbách není na první pohled nic dráždivého, až na jejich spojení s naším outdoorovým obrazem autora. V obalech zboží, které zjednodušují jeho distribuci a konzumaci, jako bychom opět ucítili aktivistické téma účtující s konzumní společností, ovšem ve zcela odlišné formě. V té, která se blíží jeho nenápadným básním na nárožích, poezii ve všedním běhu lapané. Timo zde sahá po procesuálnosti, po mnohahodinové dřině s „opisováním“ krásných banalit. Básnicky bydlí Timo, vítejte v obýváku! Je skutečně fascinován – jejich tvarem i rolí, jež se k němu přirozeně váže. Zpaměti cituje J. H. Krchovského: „Dnes jsem si koupil květináč / a zasadil pažitku / Děkuji, Bože! Není zač… / dnešek byl plný zážitků.“

Ve výběru se ocitají také lingvistické hříčky a apely, jejichž alternace se v některých případech objevily také v ulicích. Název Indoor adventure je tak primárně ironickým kontrastem k anglicismům užívaných v „umění ulice“, ale také odkazem k nezbytnosti zvnitřnění, protože podstatnější, než zda se zrovna nachází před nebo za dveřmi, je Timova přičinlivá pozornost ke světu a pravdivost ve výpovědích.

Petr Kovář

 

          

Vernisáž

            

Foto: Tomáš Tůma

OFF FORMAT © 2024, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz