Mental mix

JAKUB JANOVSKÝ

MENTAL MIX

27. 2. − 3. 4. 2013

 

Vernisáž ve středu 27. 2. v 18 hodin

Pozvánka

 

 

 

 

 

Známá pražská Trafačka, místo momentálního pobytu Jakuba Janovského, je trojúhelníkem pavlačového činžáku, vyhořelé trafostanice a dvorku. Prostorem otřískanosti, rozmanitosti odloženého a demoličního výměru, který je příslibem nevidomosti, jaká se zrcadlí v okolní komerční zástavbě. Právě taková místa na hraně svého bytí Janovský vyhledává. Vybírá si stěny se stopami vybouraných příček, vytrhaných rozvodů a výklenky po čemsi zmizelém a do této struktury pak zasahuje surovostí expresivních černých čar.

Výsledné kresby nejsou necitlivé, projevuje se v nich kreslířské podvědomí, které může intuitivně nalézat svůj výraz ve stěně domu stejně jakona okraji sešitu. Motivy se postupně klubou v zahušťující se kompozici černých linií a ploch a nabývají podoby figur v nadživotní velikosti. Postavy s hybridními hlavami se potkávají s těmi, které mají těla pokryty divokou změtí tetování neboznetvořené končetiny. Občas jerámuje expresivní jazyková směs. Náznaky komunálních příběhů se prolínají s omšelými popovými motivy a mýtyjiž zmizelé venkovské kultury. Vznikají tak díla, která jsou jakýmisi urbánními jeskynními malbami a jako průsak čehosi, co nešlo vystěhovat a odsunout, čekají na své náhodné objevitele.

Janovský  maluje ale také na plátna a další přenosná média. I zde si postupně vyvinul charakteristickou formu vyjádření, typickou pro současnou fázi své tvorby. Zřejmě artificiální povaha malířského plátna ho vedla k úvaze nad technikou kresby, která by se v tomto médiu mohla příliš snadno stát tradiční prezentací svého vlastního formálního zdokonalování. Proto si Janovskýnašel nástroj a prostředek, který má potenciál dát vyjádření i na tomto klasickém médiu citlivou necitlivost. Tímto nástrojem je řemeslnická pistole na hustá, plastická lepidla, kterou kreslí kontury svých motivů.Plochy mezi nimi jsou pak nejčastěji kontrastovány černou s bílou a prohlubovány odstíny šedi.

Těmito obrazy se Janovský uvedl jako loňský finalista Ceny 333. Náměty rozměrných  obrazů byly znepokojivě násilné a zároveň groteskní vize, které citovaly klasická umělecká díla i populární motivy. Tuto „černou“ linii své tvorby autor rozvíjí také v rámci prezentace v galerii OFF/FORMAT.Souběžně však také experimentuje v menších formátech, přičemž v některých odkazuje i k řeči ranější moderny.Úsilí o formální vyváženost a geometrická stylizace se tu pak nalézá ve zvláštním souladu s dokonalostí syntetických povrchů lepidel.

Produktem je mix, který umožňuje nahlédnout do autorovy individuální mytologie. Rezonuje v ní jak Janovského vlastní zkušenost,tak i kolektivněji sdílené příběhy, motivy často značně protikladné. Janovský je však smiřuje do kompaktního celku a nechává promluvit originální výtvarnou řečí.

 

Ondřej Navrátil

 

Vernisáž

↑  foto: OFF/F

↑  foto: Martina Schneiderová

Expozice

↑  foto: Martina Schneiderová

«

OFF FORMAT © 2024, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz