Program

ROZKLIKNI ^

 

 

9. 1.–13. 2. 2019

Štěpán Vrbický

Čajová konev, hrnec, koš na prádlo, stůl, kamna – obrazy, o nichž neuvažujeme jako o něčem prchavém, věci, o kterých spíše neuvažujeme vůbec; jsou nám tak všední, že se stávají neviditelnými. Maximalizace tohoto domněle stabilního, přitom však minimalizovaného obrazového arzenálu všednosti je kontrastním protipohybem. V pojetí Štěpána Vrbického tento protipohyb nabývá až asketického vyznění. A to několikaměsíční pečlivou prací na každém nevelkém formátu obrazu, která nezhmotňuje ani tak tyto předměty, ale spíše náš čas, naši schopnost rozlišovat podstatné od méně podstatného.

 

20. 2.–26. 3.

Lenka Glisníková + Tania Nikulina    (Artyčok open call)

Stejně jako v předešlém výstavním plánu prezentujeme vítěze open callu Artyčoku pro podporu audiovizuálního umění. V kategorii studenti uspěla dvojice Lenka Glisníková a Tania Nikulina s projektem Coolhunting. V něm skrze objekt – pantofle zkoumají hranice mezi osobní a veřejnou rovinou v prostředí domácího interiéru, a jeho reprezentace v komerční sféře. Téma výstavy vychází současně i z pozorování fungování sociálních sítí a platforem zaměřených na lifestyle.

 

3. 4.–8. 5.

Jozef Mrva

V současnosti doktorský student FaVU VUT pracuje v různých médiích: maluje či vytváří objekty, v poslední době však využívá především digitální nástroje a sféry. Ve svých na kritickém uvažování založených projektech kupříkladu analyzuje řeč technických obrazů, které nás „seznamují“ se skutečnostmi tak vzdálenými, jako je povrch Marsu. Zájem o jazyk se promítá i do jeho „uzlů“, alegorických transparentů komentujících soudobé sociální a politické reality. Typicky jsou „objektivně“ černobílé, ve výstavních prezentacích integrované do atraktivních intermediálních instalací.

 

15. 5.

seznamovací večer otevřené výzvy VýTěr 2019

Třetí ročník akce VýTěr (Výtvarník + Teoretik vytřou světu zrak) je stále aktivní kritickou reflexí komunikace uvnitř umělecké scény. Vytváří „klubově“ nezatížený prostor pro spolupráci výtvarníků s teoretiky; přihlásit se může kdokoliv bez ohledu na dosavadní úspěchy či známosti. VýTěr tak může být příležitostí pro zviditelnění něčeho, co by v běžném provozu jen obtížně získávalo své místo, ale především ke zviditelnění významu spolupráce jako takové.

 

22. 5.–25. 6.

Jana Švecová

Když Jana Švecová v rámci své umělecké stážev sousedním Polsku nastoupila do místního ženského ragbyového týmu, aniž by s tímto sportem měla dříve jakoukoliv zkušenost, když se v rámci výtvarného cvičení naučila chodit po laně, nebo realizovala svoji praktickou diplomovou práci „pouze“ prostřednictvím čtyř klasických dopisů, nepokoušela se jen vyzkoušet si něco nového. Bez významové modernistické citace hledala a tvořila klíče k umění chápanému jako celoživotní způsob učení, které může s konkrétním životem splynout a v jisté podobě v něm zůstat navždycky.

 

18. 9.–23. 10.

Daniil Revkovskiy + Andrey Rachinskiy

Tvorba uměleckého dua z východoukrajinského Charkova vyrůstá z kontextů jím obývaného prostředí, ať už se jedná o rozporuplné dědictví sovětských a postsovětských časů či zcela aktuální občanský a geopolitický konflikt na východní hranici státu. Metody umělců jsou kritické, analytické, provokativní. Někdy pracují s pečlivým dokumentaristickým sběrem a zkoumají ostalgický patos, jeho vizuální archetypy a kulturní vzorce. Jindy zjevněji i guerrilově intervenují do veřejného prostoru, zaujímajíc „jinou“ perspektivu ve střetech, které v něm probíhají.

 

29. 10.–22. 12.

VýTěr 2019

Prezentace tří vybraných projektů vzešlých z otevřené výzvy VýTěr 2019.

OFF FORMAT © 2019, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz