prezentace výsledků roční spolupráce dvojic výtvarníků a teoretiků

VÝTĚR

Výt+Ter = VSZ
Výtvarník plus teoretik vytřou světu zrak

Proč teoretici nechodí na vernisáže?
Protože jim současné umění připadá stále více nesrozumitelné?
Proč je současné umění nesrozumitelné?
Protože zůstává u vhledu umělce, ale chybí mu nadhled teoretika? Toho, který obsáhne prostor uvnitř i vně?

Je možné, že při současné specializaci odborů se umělecká teorie a praxe specializují tak, že se vzájemně míjí? Ale co víc, zdá se, že se úplně míjejí i lidé samotní, že teoretik se s výtvarníkem nejen nepotká na vernisáži, ale, probůh, už zřejmě ani v hospodě! Kde je mladý Teige a mladý Chalupecký? Která mladá umělecká skupina má ve svých řadách teoretika? Který výtvarník ještě nemá vlastní galerii nebo si alespoň příležitostně nezakurátoruje?

Fakultu výtvarných umění a katedru teorie dějin umění v Brně od sebe fyzicky dělí například jen 420 metrů. Spojíme-li umělecké střevo výtvarníka a střevo teoretika umění, dostaneme se na společných 14 metrů. Kolik teoretiků a výtvarníků potřebujeme k tomu, aby překlenuli tuto dnes propastnou vzdálenost? V případě FaVU a Filosofické fakulty by to bylo třicet od každého a k tomu ještě jedno slepé.

„Vážený výtvarníku, vážený výtvarný teoretiku, nabízíme vám účast na společensky prospěšné akci VÝTĚR. Ta je pokusem o spojení profesních drah výtvarníků a teoretiků. Tato otevřená výzva má být impulsem k setkání výtvarných umělců a teoretiků, kteří se chtějí podílet na změně této situace!“ hlásal plakát, který jsme vylepovali v únoru roku 2014. Na naši otevřenou výzvu k Výtěru reagovalo 50 výtvarníků a 16 teoretiků různého věku, vzdělání i místa působení. Na internetových stránkách, které byly spuštěny před samotným setkáním, se prezentovalo 28 výtvarníků a všichni teoretici (http://www.tvk-brno.cz/vyter/). To podstatné, vytvoření párů Výt+Ter, proběhlo na vernisáži 11. března 2014, ve výstavním prostoru Archivu MU:

Při příchodu byl každý výtvarník i teoretik čitelně označen, výtvarníci požádáni, aby se zdržovali u svého vystaveného díla, u teoretiků jsme předpokládali přirozeně živý zájem a pohyb. Výběr partnera měl probíhat svobodně, ale rychle. Počáteční atmosféra setkání byla zprvu rozpačitá, nesmělí teoretici se kumulovali na chodbě a sebevědomější výtvarníci si vytipované osoby odchytávali. Méně otrlí výtvarníci tvořili skupinky s dalšími výtvarníky. Jako organizátoři jsme chtěli nechat akci volný průběh, ale vidouce situaci, jsme uzavřené kruhy nabourávali a stydlivější osobnosti vzájemně jemně představovali. Po hodině a půl seznamování si skutečně do oka padlo 10 výtvarníků a teoretiků, kteří zpečetili svůj svazek Výt+Ter při veřejném závěrečném vyhlašování (dvě výtvarnice vytvořily přes protesty organizátorů anarchistický nelegitimní homogení svazek Vý+Vý, u jednoho páru došlo k vzájemnému zalíbení bohužel později a po týdnu se marně dovolávali oficiálního posvěcení jejich svazku). Svazkem se vyhlášené dvojice zavázaly ke spolupráci, která v roce 2015 vyvrcholí výstavou v galerii OFF/FORMAT. Společně vytvoří koncepci a teoretik doprovodí výstavu svého výtvarníka textem a úvodním slovem.

Z deseti párů výtvarníků a teoretiků dodnes zůstalo aktivních osm dvojic. Některé z nich realizují společně mimořádně plodnou výstavní činnost a vytírají světu zrak, jiné dvojice spolu komunikují ze zahraničích stáží pouze virtuálně. Intenzita vzniklých spolupracujících vztahů je různá, z pozice organizátorů jsme ji nijak neovlivňovali. K čemu to vedlo a co se povedlo? Výsledky Výtěru po roce jsou z 8/10 pozitivní.

Marta a Petr Kovářovi

11. 3.-17. 3.
Ondřej Horák / Marie Konečná
Jan Karpíšek / Dominika Halvová

  
18. 3.-24. 3.
Petr Kunčík / Olga Čejková
Katarína Klusová / Klára Hudáková

  
25. 3.-31. 3.
Matěj Frank / Soňa Nováková
Jiří Žák / Jana Gazdagová

  
1. 4.-8. 4.
Pavlína Komoňová / Michala Frank Barnová
Júlia Zorkovská / Ondřej Navrátil

      

 

 

OFF FORMAT © 2019, všechna práva vyhrazena  .  Cookies  .  code by MFÁčko  .  webdesign by Pinxit.cz